Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar 600 Mkr i en grön obligation

Specialfastigheter emitterar en obligation på 600 Mkr med en löptid på knappt fem år. Obligationslånet utbetalas 21 september 2023 med återbetalningsdag 21 augusti 2028 och löper med en fast årlig ränta på 4,25 procent.

Den emitterade obligationen används för att finansiera typhus för Kriminalvården på anstalterna Skenäs och Skänninge. Mer information om dessa typhus finns här.

Specialfastigheter har de senaste åren arbetat med typhus – generellt utformade husmodeller som är projekterade för att uppfylla Miljöbyggnad Guld eller Silver och som kan byggas på fastigheter över hela landet.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en grön obligation med en bindningstid på knappt fem år. Kombinationen av vår höga rating, AA+, vår långa närvaro på kapitalmarknaden samt våra höga hållbarhetsambitioner är attraktiv för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om gröna obligationer och det gröna ramverket finns här.

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37