Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Standard & Poor’s bekräftar Specialfastigheters höga kreditbetyg

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 16 december 2021 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter kommer att öka sina investeringskostnader avsevärt de närmaste åren för att kunna möta den akuta efterfrågan på säkerhetsfastigheter, men konstaterar samtidigt att den ökade skuldsättningen uppvägs av bolagets stabila kassaflöden.

Enligt Standard & Poor’s har Specialfastigheter en låg risk inom segmentet samhällsfastigheter, då bolagets exponering mot konjunkturcykler är begränsad. Den låga risken är också en följd av att Specialfastigheter har stabila hyresgäster i form av myndigheter och av ett starkt band till ägaren, den svenska staten.

– Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas och detta kreditbetyg ger oss goda förutsättningar att finansiera oss på kapitalmarknaden, säger CFO Claes Rasmuson.

”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell ställning med en stabil skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Vi har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s nordiska regionala skala för kortfristig upplåning. Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.