Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Bokslutskommuniké – fortsatt stabilt resultat

Nu presenterar vi vår bokslutskommuniké för 2015. Vårt resultat är fortsatt stabilt även då vi sålt fastigheter både i år och i slutet av 2014. Vi har ett förbättrat finansnetto, trots ökad upplåning, vilket ger en positiv påverkan på resultatet.

Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till 322 Mkr, en ökning med 1,6 %, för 2015. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per 31 december 2015 till 20,9 miljarder. Våra långa hyresavtal – med en genomsnittlig löptid om 14,1 år – skapar en trygghet för både oss och våra kunder.

I december gav regeringen klartecken till att teckna hyresavtal för uppförande av ny byggnad för tingsrätten i centrala Lund. Uppförandet av en modern tingsrätt med trygg arbetsmiljö och attraktiv gestaltning kommer att bidra positivt till Lunds utveckling och beräknas vara klar i slutet av 2017.

Här kan du läsa hela Specialfastigheters bokslutskommuniké 2015.