Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Fortsatt positivt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q3

Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering.

  • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 632 (1 549) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2 % till 1 109 (1 075) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 41 (578) Mkr
  • Periodens resultat minskade med 40,5 % till 889 (1 494) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 27 980 (27 288) Mkr

– Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat liksom hyresintäkterna fortsätter att stiga. Vi räknar med att de höjda anslag som i budgetpropositionen föreslås till våra kunder leder till ytterligare investeringar för oss, säger vd Åsa Hedenberg.

Samverkan med kunder, leverantörer och med branschen genom bland annat workshops, strategiska dialoger och deltagande i referensgrupper har fortsatt, för att växla upp tempot och få mer effekt i hållbarhetsarbetet. Ledningen har också sett över bolagets betydande miljöaspekter och väsentliga hållbarhetsområden.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.