Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Många bandklippningar under årets första månader

Vårt intensiva arbete med att skapa nya platser åt Kriminalvården börjar ge frukt. Det märks inte minst genom alla invigningar av nya lokaler som görs – under årets första tre månader har det redan klippts band och invigts nya boendehus och andra byggnader vid fem anstalter runt om i landet.

Genomförda invigningar:

10 januari: 36 nya platser invigs på anstalten Fosie i Malmö
16 februari: Tillfälliga byggnader invigs på Hällbyanstalten och skapar 52 nya platser
20 februari: Invigning av två nya boendehus på Skänningeanstalten, vilket skapar 136 nya platser
9 mars: Nytt boendehus med 120 platser invigs på anstalten Hall i Södertälje
14 mars: Nytt gemensamhetshäkte på anstaltsområdet Beateberg skapar 44 nya platser

Och fler invigningar ska det bli, vi har just nu projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor varav en stor del är för Kriminalvården.