Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsatte att öka under 2018. För Specialfastigheter var det ytterligare ett bra år ekonomiskt och bolaget står väl rustat för ytterligare tillväxt.

Hyresintäkterna ökade till 1 956 (1 846) Mkr, förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 (1 322) Mkr och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 2,3 miljarder kronor till 27 288 (25 002) Mkr. Målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur har överträffats.

– Under 2018 har säkerhetsfrågorna stått i fokus i media, i politiken och i det offentliga samtalet. Vi har under året fortsatt att stärka organisationen, utveckla typlösningar för säkerhetsfastigheter och säkerställa långsiktiga samarbeten med entreprenörer. Därmed står vi redo att möta de stora utmaningar som ligger framför oss, gällande bland annat den nybyggnad och förnyelse av säkerhetsfastigheter som våra kunder efterfrågar, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns att ladda ned här.