Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters hantering av coronapandemin

Självklart ska vi på Specialfastigheter göra allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd så långt det är möjligt; vi måste också kunna utföra vårt arbete och i Folkhälsomyndighetens egna tolkningar av råden står att det är arbetsgivaren som bestämmer hur råden kan tillämpas på arbetsplatsen.

Här är några exempel på åtgärder vi vidtagit:

  • Vi håller digitala möten i möjligaste mån och undviker resor där det går.
  • Vi har hittills inga stora problem med trängsel på lokal- resp driftkontoren. Om det blir för många på plats (maxtak 8 pers) vidtar vi åtgärder. Till exempel kommer vi överens om olika dagar vi är på kontoren, vi särar på skrivbord eller utnyttjar konferensrum för att hålla avstånd och fikar vid olika tider. Om vi har fysiska möten med lite större sällskap (4 pers eller fler) meddelar vi det i förväg. Vi undersöker en IT-lösning för att planera närvaro som vi inför om trängsel blir ett problem.
  • Vi har nyligen beställt en uppsättning visir till vår driftpersonal som kan användas för de fastigheter där det krävs skyddsutrustning.
  • Vi förordar hemarbete där det är möjligt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.
  • Om det t ex är trängsel i kollektivtrafiken kan medarbetare och närmaste chef komma överens om förskjutna arbetstider för att undvika trängsel.
  • Utbrott av covid-19 vid en fastighet anmäls till internt utsedd person. Vid utbrott som skett på en fastighet ska en riskanalys genomföras.
  • Sjukfrånvaro av misstänkt covid-19 anmäls direkt till HR för att snabbt kunna identifiera och agera på lokala utbrott.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om smittläget och bevakar den information som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen för att snabbt kunna vidta eller ändra åtgärder.