Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar en miljard kronor på kapitalmarknaden

Specialfastigheter har emitterat en obligation om 1 000 Mkr med en löptid om fem år. Obligationslånet utbetalas den 22 november 2023 med åter­betalnings­dag den 22 november 2028 och löper till en fast årlig ränta om 4,055 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en bindningstid på fem år. Kombinationen av vår höga rating, AA+, samt vår långa närvaro på kapitalmarknaden är attraktivt för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden, säger Eva Bång, tillförordnad CFO vid Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

För mer information kontakta:

Eva Bång, tf CFO
Tel 010-788 63 20

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37