Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari–juni 2021: Stark och växande projektportfölj

Specialfastigheters levererar i sin delårsrapport ännu ett stabilt förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna ökat med mer än 800 Mkr till drygt 30 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt samt ett förvärv.

  • Hyresintäkterna ökade med 1,6 % till 1 178 (1 159) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 764 (764) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -77 (-603) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -1 (53) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 614 (165) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 30 463 (29 618) Mkr

Växande projektvolym

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsätter att öka, vilket märks i en för oss alltmer tilltagande projektvolym. Under kvartalet har Specialfastigheter och Kriminalvården tecknat avtal om 1 380 Mkr, fördelat på fem projekt. Kriminalvården har i vårändringsbudgeten fått ökade anslag för att hantera den ansträngda beläggningssituationen i häkten och anstalter, och har meddelat att de behöver utöka med tillfälliga byggnader inom elva anstalter på grund av den höga beläggningsgraden. Vi arbetar också tillsammans med Statens institutionsstyrelse med säkerhetshöjande åtgärder samt om- och tillbyggnader vid flera platser runt om i landet.

- Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Under kvartalet har vi även förvärvat en fastighet i Solna för cirka 300 Mkr med byggrätter på runt 16 000 kvadratmeter.

Anvisningar för klimatkalkyler delas med branschen

Att beräkna klimatavtrycket i byggprojekt är en bra metod för att kunna kartlägga var i verksamheten koldioxidutsläpp sker och sedan arbeta aktivt för att minska dem. Tillsammans med flera samarbetspartners har vi tagit fram anvisningar för hur sådana beräkningar kan göras och vi har under kvartalet valt att dela dem med branschen. På så vis hoppas vi kunna bidra till att minska branschens betydande klimatpåverkan.

Du hittar delårsrapporten i sin helhet här.