Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Från vänster : Deborah Kupferschmidt, Christian Wallenborg, Susanne Essehorn och Martin Hagforsen. På bilden saknas Sofia Eriksson.

Specialfastigheter växer i takt med affärerna

Utöver om-, ny- och tillbyggnader vid många kriminalvårdsanstalter och säkerhetshöjande åtgärder vid ett antal SiS-institutioner runt om i landet ska Specialfastigheter också bland annat uppföra flera nya polishus samt arkivlokaler åt Skatteverket och Riksarkivet. Sammantaget gör det här att vi nu står inför vår största projekt­volym någonsin, och behöver stärka upp med en större och bredare organisation.

En stor och växande projektportfölj ställer nya krav på oss, vilket vi möter upp med en utvecklad organisation och fler medarbetare. Bland de många nyförvärven hos Specialfastigheter under sensommaren och hösten märks bland annat ett antal chefsroller:

  • Avdelningen Marknad och Affär har ett delvis nytt uppdrag och har vuxit kraftigt under senaste tiden. Därför är vi nu glada att kunna hälsa Susanne Essehorn välkommen till oss som chef för avdelningen. Susanne Essehorn kommer närmast från en roll som fastighetschef på Revelop och hon har tidigare haft liknande tjänster på bland annat Klövern, Sagax och GE Real Estate.

  • På Marknad och Affär har vi också anställt två nya affärschefer: Christian Wallenborg, som närmast kommer från en tjänst som strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus och Martin Hagforsen som senast haft en roll som Key account manager vid ledningsstabens planeringsenhet på Fortifikationsverket.

  • Deborah Kupferschmidt börjar som miljöchef och kommer att leda vår helt nya miljöenhet. Deborah kommer närmast från Swedavia där hon arbetat som Environmental Business Partner. Dessförinnan har hon haft olika roller inom miljö och hållbarhet på bland annat Sweco, Stockholmshem och Hifab.

  • Vi välkomnar också Sofia Eriksson som ny controllingchef. Sofia har många års erfarenhet som controller och har senast arbetat som Director Finance and Contract inom fastigheter på Saab AB.

 – Vi är mycket glada över att alla dessa kompetenta, duktiga personer nu kommer till oss på Specialfastigheter. Deras långa och breda erfarenhet från bland annat fastighetsbranschen blir en verklig tillgång för oss i vårt arbete med en stor och växande affärsvolym, säger vd Åsa Hedenberg.

Utöver de fem chefsrollerna börjar också ett tjugotal andra medarbetare på Specialfastigheter under hösten – det handlar bland annat om projektledare, affärsutvecklare och olika sakkunniga. Vi hälsar dem alla varmt välkomna och ser fram mot en intensiv och spännande tid med många nya projekt och flera nya kunder!