Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Förbättrat förvaltningsresultat och stabil verksamhet

Specialfastigheters delårsrapport för årets första kvartal visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och fortsatt hög investeringsnivå.

• Hyresintäkterna ökade med 4,2 % till 527 (506) Mkr
• Förvaltningsresultatet ökade med 5,3 % till 374 (355) Mkr
• Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -130,2 (11,4) Mkr och på finansiella instrument till 52,8 (-16,2) Mkr
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 233 (276) Mkr
• Marknadsvärdet på fastigheter har ökat till 29 113 (29 037) Mkr

Robust affär i en orolig tid

Stora delar av världen genomlever en kris till följd av covid-19 (coronaviruset) där land efter land stängts ned för att försöka stoppa smittspridningen.

– Trots turbulensen med stora omställningar i samhället för att minska smittspridningen ser jag i dagsläget inte några överhängande risker för Specialfastigheter. Vår affär bygger på hyreskontrakt tecknade med offentliga verksamheter och med långa hyresavtal, därmed är hyresintäkterna säkrade för en längre tid, säger vd Åsa Hedenberg.

Stigande efterfrågan på säkerhetsfastigheter

I samhället finns en ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter. Specialfastigheter har många kunder som är i behov av att utveckla och utöka sina lokaler. Den största kunden, Kriminalvården, kom nyligen med en rapport där prognoserna över klientinflödet fortsatt pekar uppåt. Inom en tioårsperiod planerar Kriminalvården för att utöka antalet ordinarie platser till drygt 8 500, att jämföra med dagens cirka 6 500 ordinarie platser. Kriminalvårdens ökade behov av platser kommer kräva stora investeringar och kan leda till fler affärer och ökad projektvolym för Specialfastigheter.

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas här