Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Del av vår mark vid Skenäs blir naturreservat

Tillsammans med Länsstyrelsen har vi beslutat att en del av vår mark vid kriminalvårdsanstalten Skenäs på Vikbolandet utanför Norrköping ska bli naturreservat. Som stor markägare ser vi det som en fantastisk möjlighet att kunna bidra till den biologiska mångfalden, vilket är ett av våra mest prioriterade hållbarhetsområden. Naturreservatet kommer skötas och vårdas av Länsstyrelsen.

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald. Det kan också vara ett sätt att säkra människors tillgång till områden för rekreation, friluftsliv, fågel­skådning och andra naturupplevelser. Just vid Skenäs finns till exempel en naturligt grund havsvik med höga naturvärden i den marina miljön och i de omgivande vassområdena och havsstrandängarna. Flera områden i närheten av vattnet och i vattnet runt Skenäs är redan idag skyddade enligt Art- och Habitatdirektivet samt fågeldirektivet (Natura 2000), vilket är ett skyddsområde som Sverige åtagit sig att skydda enligt EU:s naturvårdsdirektiv.

Några av de områden vid Skenäs som vi tillsammans med Länsstyrelsen särskilt vill skydda med den här åtgärden är:

  • Rovfiskbestånden
  • Häckningsområden för fåglar
  • Ek- och tallskogar
  • Havstrandängar

Befintlig verksamhet på området berörs inte av förändringen, eftersom vi idag inte nyttjar den mark som blir naturreservat – en del av naturområdet är till exempel en ö.