Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

25 år med Specialfastigheter

1997 bildades Specialfastigheter och i år fyller vi alltså 25! Från början bestod vår portfölj av kriminalvårdsfastigheter, räddnings­skolor, specialskolor och vissa försvarsfastigheter, men under det senaste decenniet har vårt huvuduppdrag utkris­talliserats och det är nu säkerhets­fastig­heter som är vårt fokus.

En av de kollegor som varit med sedan start är vår förvaltningsutvecklare Bo Gelin. Hur ser han på sin tid hittills på Specialfastigheter, och vilka är de största förändringarna sedan 1997?

Bo har arbetat i 25 år på Specialfastigheter

Hur kom det sig att du hamnade i fastig­hetsbranschen, och därefter just hos oss?

Jag läste till driftingenjör med inriktning mot fastig­hetsförvaltning, sedan jobbade jag på Byggnads­styrelsen och därefter på Vasakronan. På Vasakronan gick jag en traineeutbildning som ledde till att jag fick vara med och starta upp Specialfastigheter.

Vad har varit roligast med jobbet?

Det roligaste har varit att utveckla och förvalta våra intressanta fastigheter och alla möten med kunder och arbetskamrater! Utvecklingen av kriminalvårds­anstalterna Hinseberg och Kumla är två fastighets­projekt som sticker ut, och som varit extra spännande och roliga att få jobba med. Vi har förvandlat två nedslitna fastigheter till moderna anstalter anpassade för framtidens kriminalvård.

Är det stora skillnader på jobbet nu, jämfört med när du började?

Ja, mycket har hänt under dessa 25 år. Från början var Specialfastigheter ett litet företag med ca 60 anställda och få stödfunktioner. Idag är vi mer än tre gånger så många anställda och projekt­volymerna har ökat kraftigt, vilket skapar nya utmaningar.

25 år är lång tid, så varför har du valt att vara kvar på Specialfastigheter under alla år?

Jag har trivts bra med både arbetskollegor, kunder och arbetsuppgifter och är glad över att fått vara med på resan med att bygga upp och utveckla detta fina företag. Det är väldigt spännande att följa med i den utveckling som sker just nu med tanke på vår stora projektvolym, och att få vara med när vi bygger fler säkerhetsfastigheter som vi sen ska förvalta på bästa sätt för våra kunder!