Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Nygamla anstalten Åby invigd

Klass 3-anstalten Åby utanför Uppsala har nu invigts. Åby är en öppen anstalt med 60 platser, dit de intagna börjar komma i mitten av september. Anstalten stängde 2013 i en tid när antalet intagna i Sverige minskat under flera år. Nu är läget det omvända och efter en renovering och anpassning till dagens säkerhetskrav kan anstalten åter öppna.

På plats vid invigningen fanns Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Marine Erlandsson, kriminalvårdschef för verksamhetsområde Gävle, och Pernilla Vikström, kriminalvårdschef för häktet Uppsala. Tal hölls även av Charlotte Hybinette, Specialfastigheters tillförordnade vd, och Sture Nilsson, vd ByggPartner.

– Ombyggnationen av Åbyanstalten har gått i rekordfart. Vi vet att återöppnandet och inte minst tillskottet av fler platser varit efterlängtat. Efter ett väldigt gott samarbete känns det extra speciellt att nu få lämna över till vår hyresgäst och vår förvaltning att ta lokalerna i bruk, säger Charlotte Hybinette.