Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 541 Mkr, en förbättring med 7,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med 2,0 procent. Specialfastigheter behåller också sin höga rating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

Stor efterfrågan på nya och säkrare lokaler

Ökad kriminalitet med gängbrottslighet, skjutningar och allt yngre förövare har under året medfört överbelagda fängelser och häkten. Anslagen till de rättsvårdande myndigheterna har höjts och följaktligen har efterfrågan på nya och säkrare lokaler från alla delar av den svenska rättskedjan stärkts.

– Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet, säger vd Åsa Hedenberg.

Vi har klarat utmaningarna

Coronapandemin har gjort 2020 till ett år som inte liknar något tidigare. Samtidigt kan konstateras att Specialfastigheter har klarat de speciella omständigheterna bättre än många andra och vårt arbete har på många sätt kunnat fortgå nästan som vanligt. Vi har också passat på att utföra vårt underhållsarbete i lokaler som tomställts när våra kunder jobbat hemifrån.

Vi har också med råge nått vårt utsläppsmål för året (vår ambition var att under 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp från inköpt energi med 59 % jämfört med basåret 2012, vi nådde 67 %) och sätter nu nya, tuffare mål för hela värdekedjan.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns att ladda ner här.