Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Patrik Nyberg ny säkerhetschef på Specialfastigheter

Specialfastigheter har rekryterat Patrik Nyberg som ny säkerhets­chef. Han kommer närmast från Riksdagsförvaltningen där han idag är vikarierande sektionschef verksamhets- och säkerhetsskydd på Säkerhetsenheten.

Han har dessförinnan arbetat som säkerhetsspecialist på bland annat Riksdagsförvaltningen, Rikspolisstyrelsen (Polismyndigheten) och Svenska kraftnät samt som säkerhetskonsult på Ekelöw InfoSecurity.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att få tillträda tjänsten som säkerhetschef. Det ska bli spännande att få bli en del av ett fastighetsbolag där man verkligen fokuserar på säkerhetsaspekten vid byggnation och drift av fastigheter. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter från andra skyddsvärda och säkerhetskänsliga verksamheter kan bidra till det fortsatta arbetet inom säkerhetsområdet på Specialfastigheter, säger Patrik Nyberg.

– Vi välkomnar Patrik Nyberg som säkerhetschef till Specialfastigheter. Han har en bred och gedigen kunskap från olika säkerhetsområden, inte minst inom säkerhetsskydd vilket är mycket viktigt när det gäller många av våra kunder. Säkerhetsfrågorna är prioriterade hos oss och något som vi ständigt utvecklar och Patrik Nybergs kompetens kommer vara värdefull i detta arbete, säger Masse Antonsson, avdelningschef IT och Säkerhet på Specialfastigheter.

Patrik Nyberg kommer att tillträda tjänsten som säkerhetschef den 10 januari 2022.