Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s konstaterar att Specialfastigheters likviditetstäckningsgrad nu är lägre än tidigare till följd av att en ökad andel av finansieringen sker genom företagscertifikat, men att bolaget fortfarande har en mycket låg affärsrisk och ett starkt band till sin ägare, svenska staten.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter under de närmaste åren har ett fortsatt högt kassaflöde som kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 5x och skuldsättningsgrad på 11x.

Genom att behålla bolagets betyg ”Stable outlook” anser Standard & Poor’s att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, vice vd/CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37