Startsidan
Verksamheten
Finansiering
Rating

Rating

Specialfastigheter Sverige AB har den 17 december 2019 erhållit följande rating av Standard & Poors:

Långfristig: AA+
Kortfristig: A-1+/K-1
Outlook: Stable

Huvudsakliga ratingfaktorer:

  • Mycket hög sannolikhet för statligt stöd i händelse av finansiella svårigheter, till följd av den mycket starka länken till ägaren, svenska staten.
  • Unik position som hyresvärd inom segmentet offentliga fastigheter för upprätthållandet av landets säkerhet. Med detta fokus anses Specialfastigheters verksamhet utgöra en mycket viktigt samhällsfunktion.
  • En extremt stark affärsriskprofil på grund av mycket stabila och förutsägbara kassaflöden, baserade på långsiktiga hyresavtal med statliga myndigheter.
  • ”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Research Update, English

För mer information: http://www.standardandpoors.com

SPFsky_0879-1