Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2020

Specialfastigheters bokslut för 2020 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal. Coronapandemins påverkan på verksamheten har varit mycket begränsad.

  • Hyresintäkterna ökade med 3,8 % till 2 132 (2 054) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7,1 % till 1 541 (1 440) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -459 (746) Mkr
  • Värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 56 (-20) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 888 (1 717) Mkr
  • Fastigheternas marknadsvärde ökade till 29 618 (29 037) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2021 föreslås uppgå till 604 (570) Mkr

– Specialfastigheter fortsätter att utvecklas stabilt där vi överträffar målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. Vi nådde inte riktigt upp till vårt investeringsmål på grund av projektförseningar, men vi ser en klart ökande trend för projektvolymen under 2021, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Goda finansieringsvillkor

Standard & Poor’s bekräftade i december återigen Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+. I kombination med låga marknadsräntor och kreditspreadar på kapitalmarknaden ger det oss goda möjligheter att fortsätta finansiera vår verksamhet till fördelaktiga villkor.

Utsläppsmål uppnått

Vi har nått vårt mål för minskade koldioxidutsläpp från inköpt energi med råge. Målet var en minskning med 59 procent från 2012 och vi uppnådde 67 procent. Nu spänner vi bågen ytterligare och hoppas snart kunna besluta om nya vetenskapsbaserade utsläppsmål som omfattar hela värdekedjan.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.