Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB: Ny ledamot invald i styrelsen

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Peter Blomqvist in som ny ledamot och ägarens representant i Specialfastigheters styrelse.

Peter Blomqvist är bolagsförvaltare på Näringsdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande. Han har tidigare jobbat med affärsutveckling och innovation i ledande befattningar inom skogsindustrin, energibranschen, IT och media. Han efterträder den tidigare representanten för ägaren, Erik Tranaeus, som avgick ur styrelsen i våras.

Specialfastigheters extra bolagsstämma hölls digitalt onsdagen den 6 oktober 2021 klockan 15.00.