Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Nytt bostadshus invigt på anstalten Hall i Södertälje

Våra byggprojekt fortsätter att ge resultat i form av invigningar, nya byggnader och fler platser när vi i hög takt bygger om, nytt och till för Kriminalvården. Den 9 mars kunde ett nytt bostadshus med 120 platser invigas på anstalten Hall i Södertälje efter tal, bandklipp­ning och en unik visning av lokalerna.

På Hall pågår just nu en större utbyggnad, där invigningen av boendehuset markerar slutet på den första byggetappen. När de återstående etapperna är genomförda kommer anstalten att ha fördubblat såväl beläggningskapacitet som personalstyrka. Det nya boendehuset, med målsättningen att uppnå certifieringen Miljöbyggnad nivå Guld, ger utöver boendeplatser även lokaler för bland annat arbetsdrift och studier. Den aktuella utbyggnaden innebär också att antalet arbetstillfällen ökar på anstalten från cirka 250 till 400. De första klienterna väntas komma efter invigningen och platserna är efterlängtade för att minska trycket.

I etappen ingår även en ny driftbyggnad för Kriminalvårdens servicetekniker med optimerade lokaler för arbetet med drift, underhåll och service inom anstaltens olika områden. Driftbyggnaden överlämnades till Kriminalvården i höstas.

Efter invigningsceremonin, där Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren klippte bandet, bjöds de inbjudna gästerna på fika och möjligheten att få en rundvandring i det nya huset.