Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters årsstämma 2021: Drygt 600 Mkr delas ut och ny ledamot invald i styrelsen

Årsstämman 2021 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 20 april. 604 Mkr delas ut till ägaren och en ny ledamot, Sanela Ovcina, valdes in i styrelsen.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 604 Mkr med planerad utbetalning i början av maj. Stämman fastställde resultaträkningen för 2020 och balansräkningen per 2020. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Ny ledamot i styrelsen

Vid stämman valdes Sanela Ovcina in som ny styrelseledamot. Sanela Ovcina är regionchef för Migrationsverket Region Väst och har även lång erfarenhet från olika positioner inom Kriminalvården, bland annat som kriminalvårdschef och regionchef. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställde upp för omval.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö, säger Sanela Ovcina.

Till styrelsen omvaldes Eva Landén, Mikael Lundström, Pierre Olofsson, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

För att minska smittspridningen av coronaviruset hölls bolagsstämman digitalt. Protokoll från årsstämman publiceras här.