Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters nya vetenskapsbaserade utsläppsmål godkända av SBTi

Fastighetsbranschen står för en betydande del av världens CO2-utsläpp, och de sker under fastighetens hela livscykel. En övervägande del av utsläppen uppstår i byggfasen av en fastighet, där materialen står för huvuddelen. Därför inför Specialfastigheter nu nya, mer omfattande och vetenskaps­baserade utsläppsmål för koldioxid som även inkluderar byggfasen.

Specialfastigheters långsiktiga mål är att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045. För att lyckas med det har vi tagit fram nya utsläppsmål för koldioxid som riktar in sig på våra största utsläpp, både direkta och indirekta. Specialfastigheters vetenskapsbaserade mål innebär att vi ska:

  • minska de absoluta utsläppen i scope 1 och scope 2 med 50 % till 2030 (med 2018 som basår)
  • minska utsläppen från byggnation i scope 3 med 50 % per byggd kvm BTA till 2030 (med 2018 som basår).

Specialfastigheters tidigare utsläppsmål för inköpt energi (scope 2) var att minska utsläppen med 75 % mellan åren 2012 och 2030. Vid utgången av 2020 hade vi uppnått 67 % minskning. Detta mål ersätts nu av de nya utsläppsmålen.

Om vetenskapsbaserade mål och Science Based Target initiative

De nya utsläppsmålen är vetenskapsbaserade, vilket innebär att de satts utifrån hur mycket och hur snabbt vetenskapen säger att vi måste minska utsläppen av växthusgaser för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. De ligger i linje med Parisavtalet som stipulerar att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader C. Specialfastigheters vetenskapsbaserade mål har godkänts av Science Based Target initiative (SBTi), som är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact.

- Det här är den kanske enskilt viktigaste fråga jag varit med och beslutat om under min tid som vd på företaget. Vår planet befinner sig i ett krisartat läge och det är verkligen oerhört viktigt att vi alla kavlar upp ärmarna och gör det som krävs för att hejda utvecklingen med den globala uppvärmningen. Därför känns det extra bra att en stor och oberoende expertorganisation har granskat och godkänt våra nya utsläppsmål som vi nu börjar jobba med direkt, säger vd Åsa Hedenberg.