Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vi utvecklar vår affärsenhet

Specialfastigheter gör nu en satsning på vår affärsenhet för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Vi har rekryterat en ny affärschef, Cecilia Vestin, som har en lång och omfattande erfarenhet från både bygg- och fastighetsbranschen och som har ett stort engagemang för fastighetsutveckling.

Hennes uppdrag blir bland annat leda en affärsenhet som fördjupar våra kundrelationer, tar fram strategier för fastighetsutveckling och som får tid och resurser att driva projekt i tidiga skeden.

För att lyckas med detta förstärker vi bemanningen inom affärsenheten. Vår nuvarande chef för projekt och utveckling, Göran Cumlin, får en ny roll som projektägare, med uppgift att just skapa och driva projekt i tidiga skeden. Vår säkerhetschef, Mats Lindmark, stöttar våra kunder i säkerhetsfrågor, inte minst när det gäller att säkerställa våra säkerhetsskyddsavtal, och han blir därför också en del av enheten. Vi planerar även att rekrytera en affärsutvecklare och en fastighetsanalytiker.

Med dessa satsningar fortsätter vi vår nära och långsiktiga samverkan med våra kunder, för att tillsammans med dem skapa de bästa och säkraste lokalerna för just deras verksamhet.