Startsidan
Jobba hos oss
Våra medarbetare berättar

Våra medarbetare berättar

Drifttekniker

Tjänsten som drifttekniker innebär att du är ansvarig för den dagliga tillsynen och skötseln av våra fastigheter. Du ansvarar för det felavhjälpande underhållet, följer upp mediaförbrukningen och utför driftoptimerande åtgärder. Som drifttekniker är du företagets ansikte utåt och det är främst du som har möjlighet att underlätta våra hyresgästers vardag.

Edgar berättar om rollen som drifttekniker

Driftchef

Som driftchef ansvarar du för att leda och styra driftuppdraget, vilket inkluderar allt från planering, budgetering och genomförande till optimering, uppföljning och analyser. Centralt i uppdraget är att säkerställa en enhetlig drift, både inom ditt fastighetsområde och inom bolaget som helhet i nära samarbete med våra fyra andra fastighetsområden.

Daniel berättar om rollen som driftchef

Teknisk förvaltare

Som teknisk förvaltare arbetar du med planering, genomförande och uppföljning av vårt underhållsarbete. Det ingår i rollen att projektleda mindre projekt såsom underhållsåtgärder och kundanpassningar. Ett tydlig fokus ligger på ständig utveckling, och som teknisk förvaltare söker och utreder du nya tekniska möjligheter kontinuerligt.

Erik berättar om rollen som teknisk förvaltare

Fastighetsområdeschef

Som fastighetsområdeschef har du affärsansvar för en del av Specialfastigheters fastighetsbestånd och ingår i ledningsgruppen för fastighetsavdelningen. Du har totalansvar för fastighetsbeståndets affärsplan och resultat samt för att utveckla din personal, kundrelationerna, förvaltningen och fastigheterna.

Charlotte berättar om rollen som fastighetsområdeschef

Fastighets- och finanscontroller

Som ekonom eller controller på Specialfastigheter kan du bland annat få arbeta med värdering av våra fastigheter, beräkning av hyresavtal och investeringar samt prognostisering. Andra exempel på uppgifter kan vara redovisning, bokföring eller uppföljning av alla våra byggprojekt.

Sofia berättar om rollen som fastighets- och finanscontroller

Elingenjör

Som elingenjör på Specialfastigheter ansvarar du och ditt team för att våra anläggningar fungerar som de ska gällande elförsörjning. Det handlar bland annat om att besiktiga och testa anläggningar och att planera och genomföra underhåll. Ditt jobb är viktigt – att elen fungerar är en avgörande förutsättning för mycket annat.

Jasenko berättar om rollen som elingenjör

Hållbarhetsstrateg

Som hållbarhetsstrateg håller du ihop hållbarhetsfrågorna på företaget, är ett stöd i ledningens arbete och ser till att vi jobbar med hållbarhet i affärsplaner och strategier. Det kan bland annat innebära att omvärldsbevaka, rapportera till ledningen eller göra leverantörsrevisioner.

Kajsa berättar om rollen som hållbarhetsstrateg

Inköpare

Som inköpare hos oss är du med och utvecklar, förankrar och implementerar inköpsstrategier med syfte att förverkliga våra uppsatta effektiviseringsmål. Du har en viktig roll vid upphandlingar och framtagande av ramavtal. En annan central del av arbetet är att driva ständiga förbättringar inom inköpsarbetet bland annat genom att mäta och följa upp leverantörernas prestation.

Marie berättar om rollen som inköpare

IT-samordnare

Som IT-samordnare hos oss har du stora möjligheter att påverka vår verksamhetsutveckling. Du agerar som projektledare där du bistår våra systemförvaltare med att genomföra aktiviteter, ändringar och utveckling av våra system. I arbetet ingår att skapa en samförståelse mellan IT och verksamheten genom en aktiv dialog med respektive enhet och medvetna val av systemlösningar och leverantörer.

Lina berättar om rollen som IT-samordnare

Projektledare

Som projektledare hos oss får du ett varierat och utmanande arbete som innefattar mycket samarbete med andra, både internt och externt. Du arbetar med underhåll och ombyggnationer såväl som med nybyggnationer. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är vårt fokus på säkerhet.

Rabi berättar om rollen som projektledare