Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Hållbarhetschef

Lina sitter i möte

Kajsa berättar om rollen som hållbarhetschef

Kajsa är folkrättsjurist i botten, med inriktning mot mänskliga rättigheter. För att kunna jobba på FN var hon tvungen att studera språk. Hon läste franska och sen arbetade hon på Penal Reform International i Paris och för FN:s räkning i Genève i början av 2000-talet. Därefter fick hon jobb i Tanzania för UNDP, FN:s utvecklingsprogram, med ansvar för stödet till deras kriminalvård, migrationsverk, polis och justitiedepartement. Sedan blev det jobb på Sida och därefter som hållbarhetskonsult på Goodpoint. Kajsa har helt enkelt jobbat brett med hållbarhetsfrågor!

Vad är det med hållbarhet som intresserar dig?

Redan som tonåring kände jag ett jättemiljöengagemang och tänkte ”hur kan jag göra skillnad – som jurist, aktivist, politiker eller journalist”? Att hänga på en oljeplattform med Greenpeaceväst kändes aldrig riktigt aktuellt, att bli journalist hade jag inte betyg till och politiker ville jag egentligen inte bli så då bestämde jag mig för att bli miljöjurist. Men när jag började läsa internationell rätt och mänskliga rättigheter kände jag att jag hittat rätt – det var detta jag ville jobba med!

Vad innebär det att vara hållbarhetschef?

Kort sagt betyder det att jag är den som ska hålla ihop hållbarhetsfrågorna på företaget. Vår vd har dock fortfarande det övergripande ansvaret. Jag är ett stöd i ledningens arbete och ser till att vi jobbar med hållbarhet i affärsplaner och strategier. Vi följer ju statens ägarpolicy, vilket bland annat innebär att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och integreras i alla mål.

Jag försöker också vara ute mycket i organisationen och lyssna – det är lätt att bli fast vid skrivbordet i Stockholm… Jag vill definitivt besöka lokalkontoren och lyssna på möjligheter och utmaningar i högre utsträckning. Det är ju inte JAG som ska få hållbarheten att genomsyra allt vi gör, det är medarbetarna! Ska det hända nåt är det ute i verksamheten det gäller – det är helt avgörande att få med alla som ett team. Vi måste ha en ”hållbar affär” vilket bland annat bygger på samverkan internt men också med våra leverantörer, kunder och andra intressenter. En bra dialog med kunderna gör att vi kan ta fram gröna hyresavtal, handlingsplaner etc.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Det kan till exempel vara som idag; jag jobbar med att säkerställa att hållbarhet kommer in naturligt i affärsplanen samt i riktlinjer och instruktioner för verksamhetsplaneringen. Det här gör jag i nära samarbete med övriga på min enhet, Kvalitet och hållbarhet. Jag gör ”skrivbords­revisioner” – när en leverantör med centralt tecknat avtal har skrivit på vår ansvarskod får de själva bedöma hur väl de uppfyller våra krav. Sen går jag igenom svaren och gör en bedömning av hur väl leverantören uppfyller kraven. Jag jobbar också med omvärldsbevakning, vad som händer kring till exempel arbetsmiljö, arbetsvillkor, klimat, materialval etc. Jag rapporterar till ledningen så att de har koll på vad som är aktuellt och viktigt inom hållbarhetsområdet just nu.

Hur tycker du våra kärnvärden säkerhet, långsiktighet, närhet och samverkan återspeglas i ditt jobb? Stämmer de med verkligheten?

Långsiktigheten är A och O. Hållbarhet handlar om att vi ska ha en långsiktighet i vår affär – vi är rökta om vi inte integrerar hållbarhet i affären! Om vi inte redan idag tänker på att vi måste göra omställningar av miljöskäl kan det till exempel drabba oss ekonomiskt senare via straffskatter, att det blir svårare att hitta kunder etc. Jag har stora förhoppningar om att våra vetenskapsbaserade utsläppsmål kommer att leda till betydande minskningar av koldioxidutsläpp från våra byggprojekt framöver. Vi som är olika länkar i värdekedjan i fastighetsbranschen måste samverka kring klimatfrågan som verkligen är akut.

Finns det speciella utmaningar med just våra fastigheter vad gäller hållbarhetsarbetet?

Genom statens ägarpolicy har vi ett oerhört tydligt direktiv om att vi ska vara ett föredöme när det gäller hållbarhet. Säkerhetskraven vi har att förhålla oss till gör ju till exempel att vi inte kan välja precis vilka material vi vill eller utforma fastigheterna hur som helst. Men säkerheten gör också att vi får tänka mer innovativt, vi pushas att hitta nya vägar!

Vad är det som gör det roligt att gå till jobbet?

Jag brinner ju för hållbarhetsfrågorna! Det är inte bara mitt jobb utan det är JAG. Att få betalt för att jobba med det jag älskar är verkligen en förmån, och att få göra det på ett företag som har ett så tydligt uppdrag att jobba hållbart gör mitt jobb tacksamt. Det är också lätt att komma in i företaget och en väldigt välkomnande stämning. Specialfastigheter är ett fantastiskt spännande bolag och det är kul att jobba i en bransch som har en såpass stor påverkan på många hållbarhetsfrågor. Vi ska jobba för schyssta villkor i leverantörskedjan, netto nollutsläpp, välja bra material, ha nollvision gällande arbetsplatsolyckor… Det får stor effekt om vi lyckas!

Hur ser du på din framtid i företaget?

Jag tror att de här frågorna bara kommer att bli ännu viktigare och jag hoppas att vi genom olika samverkansprojekt kan ”jobba in” hållbarheten och lägga ännu mer fokus på de här frågorna. Förhoppningsvis blir det ännu tydligare styrning från ägaren, större efterfrågan på hållbarhet från våra kunder och ännu mer samverkan med både kunder och leverantörer för att hitta hållbara lösningar.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag är med min familj, vi är mycket ute i naturen och gillar att laga mat. Sen är jag också engagerad i styrelsen för ”En utsträckt hand”, en ideell förening som stöder nyanlända i Täby och Danderyd. Vi driver ett cykelfik dit man kan skänka begagnade cyklar. Nyanlända kan komma dit och välja en cykel som de kan meka med, ta en kaffe, träffa svenskar och andra nyanlända.

När cykeln är färdigfixad får de behålla den, och barnen får även en cykelhjälm. Föreningen går runt med hjälp av donationer och är en mötesplats som bidrar till integration, fossilfri mobilitet och frihet, eftersom det blir lättare för bland annat kvinnorna att ta sig dit de vill på sin egen cykel.

Sofia står bredvid en häst

Vad innebär jobbet som hållbarhetschef?

Som hållbarhetschef håller du ihop hållbarhetsfrågorna på företaget, är ett stöd i ledningens arbete och ser till att vi jobbar med hållbarhet i affärsplaner och strategier. Det kan bland annat innebära att omvärldsbevaka, rapportera till ledningen eller göra leverantörsrevisioner.