Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Affärsanalytiker

Kvinna står i trapphus och ler

Sofia berättar om arbetet som affärsanalytiker

Sofia började vid Specialfastigheter i slutet av 2011. Hon har läst ekonomi vid Linköpings universitet och tog sin magisterexamen 2001. Strax efter sin examen började hon arbeta som ekonom på ett företag som producerar lagertruckar. Hennes ansvarsområde där var främst inom leasingfinansiering. Efter tio år där ville Sofia ta vara på sina erfarenheter och utvecklas i en annan typ av ekonomroll. Hon tog steget och gick vidare till Specialfastigheter som hon hade hört mycket positivt om.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Dagarna är väldigt varierande. Det är högt och lågt, allt från att kontrollera och godkänna räntebetalningar och återbetalningar av lån till att räkna på hyresavtal för investeringsprojekt på flera hundra miljoner kronor. Som affärsanalytiker befinner jag mig alltid i en cykel och var vi befinner oss i kvartalet styr vad jag jobbar med. Jag arbetar med att värdera våra fastigheter, som ju är den största tillgångsposten vi har samtidigt som jag i rollen som finanscontroller följer upp och säkerställer att vår lånefinansiering ligger inom mandaten i vår finanspolicy. En stor del av mitt arbete består även i att stötta våra affärsområdeschefer vid beräkningar av hyresavtal och investeringar. Det innebär mycket kalkylering för att räkna på hyresnivåer och bedöma fastighetsvärden men även olika former av analys såsom lönsamhetsanalys och marknadsanalys.

Hur återspeglas vårt kärnvärde långsiktighet i ditt arbete?

En stor del av mitt arbete består i att stötta våra affärsområdeschefer på ett sätt som skapar långsiktiga relationer med våra kunder. Hyresavtalen som jag räknar på sträcker sig dessutom över en väldigt lång tid, löptiden kan vara ända upp till 25 år. Jag arbetar även inom finansområdet och där handlar det om att säkerställa en långsiktig finansiering till så låg finansieringskostnad som möjligt.

På vilket sätt har du utvecklats under din tid vid Specialfastigheter?

Jag hade inte arbetat inom fastighetsbranschen tidigare så jag har lärt mig massor här, och jag lär mig något nytt hela tiden! Kompetensmässigt har jag lärt mig mycket inom värdering av fastigheter samt beräkning av hyresavtal och investeringar – det var helt nytt för mig när jag kom hit. Jag har fått implementera ett helt värderingssystem och lärt mig att förstå formler och villkor för det, vilket varit en rolig utmaning. Systemet utvecklas kontinuerligt och jag jobbar fortfarande med att ta vara på de förbättringsmöjligheter som finns.

Vad är det som gör det roligt att gå till jobbet varje dag?

Det är bra medarbetare och utmanande arbetsuppgifter. Jag känner att jag bidrar, att jobbet är viktigt och att jag gör skillnad. Jag kan påverka, utveckla och förbättra hur vi arbetar. Det finns en anda på företaget att hela tiden utveckla och effektivisera det vi gör och det är kul att jobba i en sådan miljö. Det är inte trögrörligt utan det händer saker hela tiden och bolaget är öppet för förändringar. Specialfastigheter som arbetsgivare är flexibel, vilket jag tycker är jätteviktigt då jag har tre barn som går i skola och förskola. Jag trivs jättebra och får jobba under eget ansvar.

Vad är den största utmaningen i arbetet?

För tillfället är det att få tiden att räcka till. Allting förändras hela tiden, omvärlden, ekonomin, konjunkturen och konkurrensen på marknaden, vilket innebär att vi ständigt behöver se över hur vi arbetar för att jobba effektivt. En stor utmaning för mig framöver är att genomföra ett större förbättringsarbete av vårt systemstöd för vår fastighetsvärdering.

Hur ser du på din framtid i företaget?

Det finns utvecklingsmöjligheter inom det jag gör idag, men även inom finansområdet. Jag har erfarenhet från finanssidan då jag arbetade inom det området under tio år hos min tidigare arbetsgivare. Jag tycker det är roligt med finans och skulle gärna inrikta mig mer mot det området.

Vad gör du när du inte jobbar?

För min del är det familjelivet som gäller när jag är ledig. Förr var hästar mitt stora intresse men nu har jag sambo och tre småtjejer hemma, som jag istället tillbringar min fritid med. Jag kan ju alltid hoppas att döttrarna får ett hästintresse när de blir lite äldre…

Sofia står bredvid en häst

Specialfastigheters rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s är AA+, vilket endast ett fåtal andra företag i Sverige lever upp till. I ett företag som är så högt rankat har du stora möjligheter att utvecklas inom områdena ekonomi, finans och controlling och du kan bidra till att vi behåller detta goda omdöme.

Du kan bland annat få arbeta med värdering av våra fastigheter, beräkning av hyresavtal och investeringar samt prognostisering. Andra exempel på uppgifter kan vara redovisning, bokföring eller uppföljning av alla våra byggprojekt. Våra medarbetare på ekonomi-, finans- och controllingavdelningen finns vid huvudkontoret i Linköping samt i Stockholm och Lund. Vi ser gärna att du som vill jobba inom detta område hos oss är utbildad civilekonom.