Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Kriminalvårdsanstalter i tre säkerhetsklasser

Svenska fängelser är indelade i tre säkerhetsklasser. I den högsta klassen, säkerhetsklass 1, äger Specialfastigheter nästan samtliga av landets anstalter.

Det är förmågan att motstå rymningar och fritagningsförsök som avgör vilken säkerhetsklass en kriminalvårdsanstalt har, och varje intagen bedöms individuellt för att personen ska hamna på rätt anstalt. Anstalterna Hall, Kumla och Saltvik har så kallade säkerhetsavdelningar, som utformas som en ”anstalt i anstalten” och är speciellt anpassade för intagna som bedöms ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.

Vår anstalt Saltvik utanför Härnösand, med säkerhetsklass 1, kallas ofta för "Sveriges modernaste och säkraste fängelse". Saltvik invigdes i november 2009 och var då den första nybyggda anstalten på cirka 20 år. Här finns 196 platser, varav 24 i säkerhetsenheten. Säkerheten har självklart högsta prioritet men det innebär inte att vi blivit tvungna att ge avkall på fängelsets utformning eller läge. Saltviksanstalten är vackert belägen och från de flesta celler har man utsikt över Älandsfjärden.


Cell med väggfast brits, fönster och skrivbord
Älandsfjärden utanför anstalten Saltvik
Säkerhetsanstalt med mur i förgrunden