Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Vårt erbjudande

Säkerhet genomsyrar hela vårt erbjudande. Våra kunders speciella verksamheter ställer höga krav, inte minst på säkerhet och sekretess.

Det som skiljer oss från andra fastighetsbolag är vårt fokus på säkerhet. Säkerhetsaspekten genomsyrar hela vår verksamhet och har funnits med oss ända sedan Specialfastigheters bildande 1997. Vår ambition att vara Sveriges ledande fastighetsbolag inom säkerhet återspeglas bland annat i omfattande investeringar och satsningar inom fyra olika säkerhetsområden.

Specialfastigheter erbjuder bland annat:

  • säkerhetsgodkända medarbetare som kontinuerligt kompetensutvecklas
  • en säkerhetsgodkänd leverantörskedja
  • säker upphandling
  • stor kunskap om och erfarenhet av säkerhetsskyddslagstiftningen
  • säker hantering av skyddsvärda tillgångar
  • driftsäkerhet dygnet runt
  • stor erfarenhet av komplexa kundanpassningsprojekt
  • långsiktighet via stabil statlig ägare

Säkerhetsgodkänd personal

Utifrån ett kund- och säkerhetsperspektiv förvaltar vi våra fastigheter med egen personal i så stor utsträckning som möjligt, och i samband med anställningen får alla våra medarbetare genomgå en så kallad säkerhetsprövning. I den ingår bland annat en bakgrundskontroll, drogtest och ett säkerhetsprövningssamtal. Alla våra medarbetare signerar också en sekretess- och åtkomstförbindelse. Och när vi bygger nytt, om eller till har vi självklart säkerheten med oss hela tiden – alla som jobbar på våra byggarbetsplatser har till exempel genomgått en säkerhetsgranskning.

Vad är skyddsvärda tillgångar?

Vi talar ofta om vikten av att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar, men vad innebär det i praktiken? Med skyddsvärda informationstillgångar menar vi dels själva informationen i sig – exempelvis ritningar – men också it-resurserna som används för att hantera den, till exempel databaser, it-system och datorer.

Certifiering inom informationssäkerhet

Att skydda våra kunders och våra egna informationstillgångar har hög prioritet hos oss. Specialfastigheter är certifierade enligt det gällande ledningssystemet för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001:2013, något vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag. Våra kunder ska alltid kunna lita på oss och känna sig trygga med oss som fastighetsägare.

play_circle_outline

Bäst på säkerhet

Behovet av säkra fastigheter kommer fortsätta öka de närmaste åren och Specialfastigheter står redo.

Informationssäkerhet i fastighetsbranschen

Här berättar Masse Antonsson, CIO, om sina tankar kring informationssäkerhetens betydelse för fastighetsägare.