Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Säker förvaltning

Samverkan, närhet och dialog med våra kunder är kärnan både i vår löpande förvaltning och i vår långsiktiga fastighetsutveckling. Det är därför vi valt att i stor utsträckning ha förvaltning och drift i egen regi, liksom en intern projekt- och teknikavdelning.

Fastighetsorganisationen inom Specialfastigheter utgår från de sex orter där vi har lokalkontor; Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Sundsvall och Örebro. Vår driftpersonal är utspridd över i princip hela Sverige för att finnas nära våra kunder och fastigheter. Utöver våra lokalkontor har vi även ett antal driftkontor runtom i landet.

Specialistkompetens inom säkerhet

Vi utgår alltid från att förvalta våra fastigheter med egen personal, utifrån ett kund- och säkerhetsperspektiv. För alla våra fastigheter finns därför en ansvarig driftchef, teknisk förvaltare och drifttekniker som, utöver specialistkompetenser inom säkerhet, även har hög teknisk kompetens för att effektivt kunna förvalta fastigheter som är komplexa och i hög grad digitaliserade. Till hjälp har vi också ett stort antal egna specialister inom exempelvis säkerhetsskydd, brandskydd, miljö, energi och el.

Hög driftsäkerhet dygnet runt

Eftersom många av våra fastigheter innehåller viktiga samhällsfunktioner är hög driftsäkerhet dygnet runt en förutsättning. Den snabba teknikutvecklingen inom området fastighetsautomation gör att stora krav ställs på robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare. De kraven möter vi med egen personal, som är mycket väl insatt i såväl fastigheterna som de tekniska installationerna och kundernas behov.

Vad är speciellt med att förvalta säkerhetsfastigheter?

Här berättar Michaela, fastighetschef på Specialfastigheter, om framgångsfaktorerna för säker fastighetsförvaltning.