Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Vi kan helt enkelt inte tumma på säkerheten, den går alltid först!

Michaela Sköld är fastighetschef på Specialfastigheter, med ansvar för 90 personer inom drift och förvaltning. Här berättar hon om vad som krävs för en riktigt säker förvaltning och varför medarbetarna är den största framgångsfaktorn.

Josef

Hur skiljer sig förvaltningen av en samhällsviktig säkerhetsfastighet, t ex ett fängelse eller ett polishus, från en vanlig fastighet?

– Den stora skillnaden är att du som medarbetare hos oss måste ha ”säkerhetstänket” med dig hela tiden. Du kan aldrig öppna en dörr utan att vara medveten om vad som finns bakom, eller hantera dokument utan ha full koll på innehållet och hur det får spridas.

– Ofta har våra kunders fastigheter också ett större behov av fysisk säkerhet än vanliga fastigheter. Det kan till exempel handla om olika tekniska installationer som fönster, säkerhetsdörrar, celldörrar eller murar. Hur många andra fastighetsägare har stor kunskap om murar eller andra typer av perimeterskydd? De fastigheter vi förvaltar ska skötas så att de är så användbara som möjligt för kunden, och i det ingår att upprätthålla en god säkerhetsnivå. Våra kunders verksamhet utgör ju ofta viktiga samhällsfunktioner som ska kunna bedrivas utan avbrott, och en säker förvaltning är ett sätt för oss att bidra till detta.

Vilken är den största utmaningen med att förvalta en säkerhetsfastighet?

– Det är nog att lära sig acceptera att säkerheten måste gå främst, att saker kanske tar lite längre tid och är mer komplicerade än i en vanlig fastighet. Våra entreprenörer måste exempelvis vara säkerhetsgodkända och vi behöver göra kontroller innan de kan komma till våra fastigheter. Som medarbetare behöver jag ta ställning till om information kan mailas i öppna kanaler eller om jag ska förmedla den på annat sätt. Vi kan helt enkelt inte tumma på säkerheten, den går alltid först!

Vad krävs av dina medarbetare för att förvalta fastigheterna på ett säkert sätt?

– Medarbetarnas medvetenhet och tekniska kompetens är viktigast. För att jobba hos oss behöver man vara en noggrann och omsorgsfull person med ”hjärtat på rätt ställe”, som inser och tycker att säkerheten är viktig. Sen är det förstås en arbetsgivarfråga att se till att våra medarbetare har den kompetens som krävs, bland annat inom våra fyra säkerhetsområden. Medarbetarna lär av sina kollegor – vi jobbar mycket med kompetensåterföring. Duktiga och engagerade medarbetare är den absolut största framgångsfaktorn.

Hur säkerställs driftsäkerheten dygnet runt?

– Det mest primära är att vi sköter underhåll och skötsel enligt skolboken istället för att vara reaktiva. Det vill säga att vi arbetar förbyggande så att system funkar. Sen jobbar vi förstås också med teknisk övervakning så att vi snabbt kan vara på plats om något ändå händer.

Drifttekniker arbetar

Har du några tips till företag som bedriver verksamhet med säkerhetskrav om hur ska de tänka kring fastighetsförvaltning?

– För mig kokar det alltid ner till personalen – att de har en förståelse och vilja att jobba med säkerhet i drift och förvaltning, att de känner engagemang i att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Får du med dig medarbetarna kommer mycket av det förebyggande och säkerhetshöjande arbetet automatiskt.

Vill du veta mer?

Har din verksamhet behov av säkra lokaler eller vill du veta mer om hur vi tänker kring säkerhet i förvaltningen? Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer!