Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Våra fyra säkerhetsområden

För att klara vårt uppdrag och nå vår vision – säkra fastigheter för ett tryggt samhälle – har vi valt ut fyra olika säkerhetsområden där vi lagt vårt huvudfokus.

Det handlar om personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Vi har också definierat ett antal verktyg som hjälper oss i det dagliga säkerhetsarbetet – allt från riskanalyser och kontinuitetsplanering till krishantering, informationssäkerhetspolicy, verksamhets- och säkerhetsskyddspolicy  och incidentrapportering.


Personsäkerhet

Området personsäkerhet omfattar säkerhet och trygghet för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder med fokus på dem som jobbar i särskilt utsatta miljöer. Vårt incidentrapporteringssystem gör att vi kan vara proaktiva med förebyggande åtgärder och vi utbildar kontinuerligt vår personal kring hantering av hot och våld i arbetsmiljön.

Driftsäkerhet

Många av våra fastigheter har en viktig samhällsfunktion och kräver hög driftsäkerhet dygnet runt. Det ställer höga krav på robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare, vilket vi tillgodoser med egen personal som är väl insatt i såväl fastigheterna som de tekniska installationerna samt kundens behov. En annan viktig del är reservkraft, som säkrar våra kunders beredskap att klara strömavbrott utan allvarliga konsekvenser.

Fysisk säkerhet

Den fysiska säkerheten är en viktig del i att skydda vår egen och våra kunders verksamhet. Den utgörs framför allt av tekniska och mekaniska säkerhetslösningar. För att säkerställa rätt kvalitet och funktion ur ett säkerhetsperspektiv krävs rätt kompetens, både internt och i leverantörsledet.

Informationssäkerhet

Att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar är en prioriterad fråga för oss. Vi måste kunna lita på att all information – både vår interna och den vi hanterar för våra kunders räkning – alltid är tillgänglig, korrekt och skyddad från obehörig insyn. Vi arbetar systematiskt med att säkerställa hög medvetenhet och kompetens inom informationssäkerhet i hela organisationen, bland annat genom regelbundna utbildningar och revisioner.