Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Högre säkerhetsnivåer på ungdomshemmen

Vår kund SiS (Statens institutionsstyrelse) behandlar ungdomar med psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. De tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. SiS har under 2020 beslutat om en förstärkning av säkerheten på en rad av sina anläggningar för sluten ungdomsvård.

Bland annat har några uppmärksammade rymningar lett till ökat behov av skalskydd och andra säkerhetsåtgärder. Institutioner med den högsta säkerheten är utrustade både tekniskt och fysiskt så att det ska vara extra svårt att frita ungdomar, avvika eller att smuggla in något via inkast, försändelser eller leveranser. De är också anpassade så att det enkelt ska gå att skilja ungdomar åt. Dessutom ska LVU- och LSU-ungdomar separeras så att de aldrig är på samma avdelning.

Förstärkt tekniskt och fysiskt skydd

SiS satsning på säkerhet innebär också investeringar i en mängd säkerhetshöjande åtgärder i form av fysisk säkerhet, till exempel stängsel. Specialfastigheter är självklart med och stöttar kunden i det här arbetet och har redan påbörjat arbetet med att stärka det tekniska och fysiska skyddet vid några ungdomshem. Två av de ungdomshem som Specialfastigheter äger och förvaltar, Tysslinge i Södertälje och SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix, får högre nivå på säkerheten än vad som funnits tidigare på SiS. Dessa ungdomshem ska kunna hantera ungdomar som bedöms ha de högsta riskerna avseende avvikningar och hot och våld.

Ungdomshem, mottagningsdel
Innergård vid ungdomshem med basketkorg och trädäck
Entré vid ett ungdomshem