Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Pressmeddelanden

År

 • Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

  Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.
 • Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper ...
 • Fortsatt starkt förvaltningsresultat i vår delårsrapport

  Förvaltningsresultatet har stigit med 8 procent och uppgår till 1 075 Mkr (995 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 1,2 miljarder kronor till 26 213 Mkr (25 002 Mkr).
 • Vi emitterar 20-årigt obligationslån om 300 miljoner kronor

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löp...
 • Halvårsrapport 2018: Stärkt förvaltningsresultat och högre marknadsvärde

  Specialfastigheters förvaltningsresultat har stigit med 9 procent och uppgår till 701 Mkr (673 Mkr). Marknadsvärdet har sedan årsskiftet ökat med drygt 900 Mkr till 25 935 Mkr (25 002 Mkr). Periodens resultat uppgick till 1 107 Mkr (489 Mkr...
 • Specialfastigheter emitterar 30-årigt obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 250 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.
 • Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

  Specialfastigheters delårsrapport Q1 2018: Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott.
 • Nya ledamöter och ny ordförande
  i styrelsen

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägar...
 • Första spadtaget för SiS nya ungdomshem i Hässleholm

  I strålande solsken togs idag det första spadtaget för SiS (Statens institutionsstyrelse) nya ungdomshem i Hässleholm. Den befintliga anläggningen kommer att byggas om och till med cirka 8500 kvm och platserna ökar därmed från dagens 18 til...
 • Ägaren föreslår ny styrelseordförande

  Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att nuvarande styrelsemedlem Eva Landén utses till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som inte ställer upp för omval.
 • Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

  Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter.
 • Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

  Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder...
 • Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

  Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.