Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Pressmeddelanden

År

 • Kajsa Marsk Rives ny hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter

  Specialfastigheter har rekryterat Kajsa Marsk Rives som hållbarhetsstrateg. Tjänsten är ny och kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete ytterligare.
 • Nu emitterar vi gröna obligationer om 1 250 Mkr

  Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer. Lånen, som omfattar 500 Mkr med en löptid på fem år respektive 750 Mkr på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och ene...
 • Mikael Alfredsson ny chef för projektgruppen

  Specialfastigheter har rekryterat Mikael Alfredsson som chef för företagets projektgrupp. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens arbete med en kraftigt ökad projektvolym.
 • Kristina Ferenius utsedd till vice vd

  Specialfastigheters styrelse har beslutat att utse CFO Kristina Ferenius till vice vd i bolaget från och med 1 januari 2018.
 • Betydligt ökad projektvolym i vår delårsrapport för Q3

  Periodens resultat om 981 Mkr är bättre än förra årets (836 Mkr). Kvartalet avslutades med positiva besked som kommer att öka vår projektvolym betydligt. Regeringen beslutade att godkänna hyresavtal med Statens institutionsstyrelse och före...
 • Specialfastigheter säljer fastighet
  till Skövde kommun

  Kommunfullmäktige i Skövde har beslutat förvärva den fastighet där f d Räddningsskolan i Skövde bedrivit sin verksamhet. Specialfastigheter, som äger fastigheten, har med kommunen kommit överens om ett förvärvsavtal med ett tillträde planer...
 • Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 350 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.
 • Specialfastigheter säljer Malmö Centralfängelset 1

  MKB Fastighets AB har under en längre tid sökt exploateringsmöjligheter i östra Malmö och har nu förvärvat fastigheten Malmö Centralfängelset 1 i Kirseberg från Specialfastigheter Sverige AB.
 • Halvårsrapport 2017: Förvärv ökar marknadsvärdet

  Periodens resultat om 489 Mkr är något bättre än förra årets (466 Mkr) visar Specialfastigheters delårsrapport. Fastigheternas marknadsvärde ökade under första halvåret med 826 Mkr, främst beroende på förvärv. Vår satsning att producera tin...
 • Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.
 • Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

  Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr).I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i s...
 • Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.
 • Vi publicerar vår årsredovisning för 2016

  Från och med idag finns Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning tillgänglig här på vår webbplats.
 • Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Ljungbacken

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Ljungbackens ungdomshem utanför Uddevalla för Statens institutionsstyrelse (SiS). När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.
 • Specialfastigheters bokslutskommuniké 2016

  Specialfastigheter visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat för 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 22 999 (20 919) Mkr under året, främst beroende på investeringar, förvärv och förändrade avkas...
 • Vi planerar att bygga ut SiS ungdomshem Folåsa

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Folåsa ungdomshem i Vikingstad för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 65 personer att nyanställas.
 • SiS ungdomshem Johannisberg
  byggs ut

  Specialfastigheter planerar att bygga ut Johannisbergs ungdomshem i Kalix för Statens institutionsstyrelse. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.
 • Trafikverket hemställer om tillåtelse att överlåta fastigheter

  Trafikverket har fredagen den 13 januari skickat en hemställan till regeringen i vilken Trafikverket ber om regeringens tillåtelse att överlåta åtta fastigheter till Specialfastigheter, för att senare hyra om- och tillbyggda lokaler från Sp...