Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Pressmeddelanden

År

 • Fortsatt positivt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q3

  Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering.
 • Halvårsrapport 2019: Fortsatt stabilt förvaltningsresultat

  Resultatet för halvåret minskade jämfört med motsvarande period 2018, främst till följd av lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter då inga större förändringar gällande fastigheternas direktavkastningskrav har skett. ...
 • Michaela Sköld blir ny förvaltningschef

  Michaela Sköld har rekryterats som ny förvaltningschef på Specialfastigheter. Michaela Sköld kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och där hon även haft rollen som ställföreträd...
 • Delårsrapport Q1 2019: Stabil utveckling av förvaltningsresultatet

  Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka vilket leder till fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Kvartalet har präglats av förberedelser inför den nya säkerhetsskyddslag-stiftning som nu trätt i kraft.
 • Ny ledamot i Specialfastigheters styrelse

  Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 12 april i Stockholm. En ny ledamot valdes in i styrelsen: Pierre Olofsson, med en lång karriär inom byggbranschen.
 • Specialfastigheter emitterar obligationslån

  Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.
 • Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

  Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsatte att öka under 2018. För Specialfastigheter var det ytterligare ett bra år ekonomiskt och bolaget står väl rustat för ytterligare tillväxt.
 • Specialfastigheter rekryterar affärsområdeschef

  Henrik Därth har anställts som ny affärsområdeschef och kommer ansvara för ett av Specialfastigheters tre affärsområden. Henrik kommer närmast från Jernhusen, där han arbetat de senaste tio åren som bland annat fastighetschef och med affärs...
 • Bokslutskommuniké 2018: Mycket positivt resultat

  Specialfastigheters bokslut för 2018 visar på en stabil verksamhet med förbättrat förvaltningsresultat och ökat marknadsvärde.