Ledning

Åsa Hedenberg

Åsa Hedenberg

Verkställande direktör

010-788 62 01
Mejla Åsa

Åsa Hedenberg (född 1961)
Vd sedan 2014.

Övriga uppdrag
Ledamot i Bonava AB och Envac AB.

Tidigare yrkeserfarenhet
Vd Huge Fastigheter AB, Vd Uppsalahem AB, Marknadsområdeschef AP Fastigheter, Chef utvecklingsfastigheter SEB Asset Management.

Utbildning Civilingenjör, Lantmäteri KTH.

Ledningsgruppen består av:
Vd, CFO, affärschef, CIO, HR-chef, inköpschef, fastighetschef, chef Projekt och Teknik samt kommunikationschef.

Masse Antonsson - CIO

Masse Antonsson

CIO

010-788 62 32
Mejla Masse

Claes Rasmuson -  CFO

Claes Rasmuson

CFO

010-788 62 04
Mejla Claes

Madde

Christina Burlin

HR-chef

010-788 62 03
Mejla Christina

Cecilia Vestin

Cecilia Vestin

Affärschef

010-788 62 02
Mejla Cecilia

Madde

Hanna Janson

Kommunikationschef

010-788 62 10
Mejla Hanna

Henrik Nyström - Inköpschef

Henrik Nyström

Inköpschef

010-788 62 05
Mejla Henrik

Madde

Josef Guttenkunst

Chef Projekt och Teknik

010-788 63 13
Mejla Josef

Henrik Nyström - Inköpschef

Michaela Sköld

Fastighetschef

010-788 62 08
Mejla Michaela