Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Årsstämma 2024

Specialfastigheters årsstämma 2024 hålls i Stockholm, kl 11.00 den 18 april.

Årsstämma 2023

Specialfastigheters årsstämma 2023 hölls den 21 april och var öppen för allmänheten. Vid stämman valdes Britta Dalunde och Lotta Niland in som nya styrelseledamöter. Sanela Ovcina som varit styrelseledamot sedan 2021 ställde inte upp för omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ord­förande. Stämman beslutade bland annat om nya ekonomiska mål, samt att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor. Denna tillfälliga pausning av utdelningen sker mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym.

Verksamheten under 2022

Se filmen där vi sammanfattar Specialfastigheters verksamhetsår 2022.