Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Årsstämma 2023

Årsstämma i Specialfastigheter Sverige AB, org.nr 556537-5945
Tid: Fredagen den 21 april 2023
Plats: Stockholm

Årsstämma 2022

Specialfastigheters årsstämma 2022 hölls den 22 april. Allmänheten inbjöds att delta digitalt. Vid stämman valdes Charlotte Hybinette in som ny ledamot och ersatte Maj-Charlotte Wallin som inte ställde upp för omval. Samt­liga övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ord­förande. Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 634 Mkr med planerad utbetalning den 6 maj, och beslutade också den föreslagna ändringen av verksamhetsföremålet i bolagsordningen.

Se vår vd Åsa Hedenberg berätta kort om året 2021 i filmen ovan.