Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Vi delar med oss av anvisningar för att göra klimatkalkyler

Att minska klimatpåverkan från byggnation är viktigt för oss på Specialfastigheter, precis som för hela fastighetsbranschen. För att kunna göra det på ett systematiskt sätt behöver vi mäta klimatavtrycket, och det gör vi genom klimatberäkningar i våra byggprojekt. Nu har vi tagit fram anvisningar för hur det arbetet kan gå till, som vi vill dela med oss av till andra.

För att få fram jämförbara beräkningar behövs tydliga krav på dem som gör klimatberäkningarna. Vi har därför tagit fram anvisningar som innehåller en kravställan för klimatkalkylen samt specificerar kvalitet på kalkylen och de ingående parametrarna. Anvisningarna är framtagna i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, våra ramavtalade entreprenörer, tekniska konsulter och arkitekter samt våra systerbolag Akademiska Hus och Jernhusen.

Hoppas bidra till minskad klimatpåverkan

Vår förhoppning är att vi, genom att nu dela anvisningarna med våra branschkollegor och andra intresserade, kan driva på arbetet med klimatberäkningar av byggprojekt. På så sätt hoppas vi också bidra till att fler företag och organisationer kan kartlägga var i verksamheten utsläppen sker och sedan arbeta aktivt för att minska dem.

– Det känns jättebra att kunna dela våra anvisningar för klimatkalkyler. Jag hoppas det leder till att fler beräknar klimatavtrycket i sina byggprojekt och att branschens betydande klimatpåverkan därmed minskar. Det breda och stora engagemanget i projektet borgar både för kvalitet och fortsatt samverkan i den här viktiga frågan, säger Specialfastigheters hållbarhetsstrateg Kajsa Marsk Rives.

Här hittar du anvisningarna

Genom att klicka på länken nedan kan du ladda ner anvisningarna och ett redovisningsformulär – lycka till med din klimatkalkyl!

Ladda ner anvisningar för att göra klimatkalkylerchevron_right