Boksluts- och delårsrapporter

Här hittar du Specialfastigheters finansiella rapporter sedan tio år tillbaka.