Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Åsa Hedenberg slutar som vd under 2023

Efter snart nio år som vd i bolaget har Åsa Hedenberg idag den 12 oktober på eftermiddagen informerat Specialfastigheters styrelse genom dess ordförande att hon önskar lämna sitt uppdrag. Åsa kommer att arbeta kvar som vd i bolaget till 30 juni 2023 för att säkerställa en ordnad överlämning.

Åsa Hedenberg tillträdde som verkställande direktör den 1 april 2014. Samhällsutvecklingen har på senare år bidragit till ökad efterfrågan på Specialfastigheter som hyresvärd. Under Åsas ledning har verksamheten och organisationen anpassats för att möta det ökade behovet av säkerhetsfastigheter.

– Att i konkurrens med det privata näringslivet driva ett statligt fastighetsbolag med fokus på säkerhet och hållbarhet i en tid då dessa frågor blivit allt viktigare, är enormt spännande och utvecklande. Det är med vemod jag lämnar Specialfastigheter men jag ser fram mot att kunna bidra med min kompetens i en mer fri roll framöver, säger Åsa Hedenberg.

– Jag vill rikta mitt och styrelsens varma tack till Åsa för hennes värdefulla arbete under nästan nio år i bolaget. Under Åsas ledning har Specialfastigheter utvecklats från att vara ett förvaltande bolag till att nu vara ett fastighetsbolag som jobbar intensivt med projektutveckling av både nya och befintliga fastigheter för kunder med behov av säkerhet, med bibehållet fokus på förvaltningen, säger Eva Landén, styrelseordförande för Specialfastigheter Sverige AB.

Styrelsen inleder omgående processen med att rekrytera en efterträdare som kan möta kundernas behov av säkerhetsfastigheter.

Denna information är sådan som Specialfastigheter Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

För ytterligare information kontakta:
Eva Landén, styrelseordförande, tel: 070-658 8186
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01