Startsidan
Verksamheten
Vårt uppdrag, vision, kärnvärden

Vårt uppdrag, vision och kärnvärden

SpfSandö_1184

Vårt uppdrag

Specialfastigheter ska långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav i Sverige, där det föreligger ett nationellt säkerhetsintresse. Att minimera statens totalkostnader ska vara vägledande i vår verksamhet. Specialfastigheter kan också, på en konkurrensutsatt marknad äga, utveckla och förvalta fastigheter där det på annat sätt föreligger ett säkerhetsintresse, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Vår affärsidé

Specialfastigheter agerar utifrån ett hållbart företagande, där vi långsiktigt och affärsmässigt äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Sverige för kunder med verksamheter som ställer höga säkerhetskrav.

Vår vision

Specialfastigheter – det säkraste och mest attraktiva fastighetsbolaget för ett tryggare samhälle.

Våra gemensamma kärnvärden

sakerhet

Säkerhet

langsiktighet

Långsiktighet

narhet

Närhet

Samverkan

Samverkan

Inom bolaget lever och arbetar vi enligt följande kärnvärden: säkerhet, långsiktighet, närhet och samverkan. Våra kärnvärden följer oss i vardagen och genomsyrar hela verksamheten. Varje medarbetare ska reflektera över hur de påverkar hans eller hennes arbete i mötet med kunden. Kärnvärdena ska följa utvecklingen och de förutsättningar vi arbetar utifrån. Vi ska vara ett Specialfastigheter.