Startsidan
Verksamheten
Hållbar utveckling
Sponsring

Sponsring

Generellt har vi en restriktiv hållning till sponsring – som statligt bolag är det extra viktigt att agera föredömligt och ansvarsfullt.

Det innebär att Specialfastigheters sponsring ska:

• vara kostnadsmedveten
• vara relevant utifrån den verksamhet vi bedriver
• bidra till ett hållbart samhälle ur ett ekonomiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv
• bidra till ett ömsesidigt utbyte eller tydlig nytta för båda parter

Alla sponsringsfrågor beslutas av kommunikationschefen.