Startsidan
Verksamheten
Hållbar utveckling
Hållbar affärsmodell

Hållbar affärsmodell

Specialfastigheter följer den affärsmodell som vår ägare har tagit fram för hållbart företagande. Den inkluderar ansvar och analys av affärsmöjligheter, samtidigt som den speglar risker avseende miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

ansvarsfullt_företagande

Affärsetik
Specialfastigheters uppförandekod beskriver företagets krav och förväntningar på medarbetarnas förhållningssätt.

Antikorruption
Vi förebygger och bekämpar korruption samt mutbrott i alla dess former, bland annat genom vår visselblåsningsfunktion, utbildningar, avvikelsehantering och ansvarskod för leverantörer.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
Vår ansvarskod för leverantörer berör många mänskliga rättigheter, bland annat rätten till facklig verksamhet, inflytande och god arbetsmiljö.

Miljö
Specialfastigheter verkar i en bransch med stor miljöpåverkan. Vi måste tänka långsiktigt i allt vi gör, arbeta strukturerat och målmedvetet för att minimera miljöbelastningen och vi har därför satt upp såväl kortsiktiga som långsiktiga energi- och miljöstrategiska mål.

Likabehandling
Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Vi arbetar aktivt med att få en ökad könsfördelning och mångfald. Läs mer om vår likabehandlingsplan.