Startsidan
Verksamheten


Vår verksamhet

Specialfastigheter äger och förvaltar spännande och unika fastigheter med krav på säkerhet.

Det i sin tur ställer höga krav på oss. Det är därför vi befinner oss i framkant med varumärkeslöftet ”En säker värd”.

En säker fastighetsägare

Vi vill vara en säker, affärsmässig och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. Bland våra hyresgäster finns Kriminalvården, Polisen, Försvarsmakten,

Försvarets materielverk och Statens institutionsstyrelse med allt från kriminalvårdsfastigheter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter.

Vårt fastighetsinnehav

Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. 2018 uppgick marknadsvärdet för våra fastigheter till cirka 27 miljarder kronor och vi omsatte 2138 Mkr med ett resultat på 2423 Mkr. Vi har kreditvärdighet AA+ med stable outlook på lång sikt, vilket innebär att vi är ett företag med starka framtidsutsikter.

Ansvarskod för leverantörer