Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


”Vår ambition är att bygga skyddat och säkert utan att det märks.”

Som projektchef och projektutvecklare på Specialfastigheter har Gustav Tidman lång erfarenhet av att leda otaliga små och stora projekt. Han vet vad som krävs för att bygga en säkerhetsfastighet som ska stå länge och tåla mycket.

Två medarbetare pratar med varandra på byggarbetsplats

– Vår nisch heter säkerhetsfastigheter men som jag ser det bygger vi inte i första hand säkerhet – vi bygger skydd. Vi ska till exempel skydda information, eller skydda det omgivande samhället från intagna som vill bryta sig ut från en anstalt. Därför är det viktigt att vi på djupet förstår våra kunders verksamhet och hur den fungerar. Alla vet vad en villa, en förskola eller ett kontor är, men insidan av ett fängelse har de flesta ingen tydlig bild av. Projektörer, entreprenörer och leverantörer är oftast inte vana vid att behöva ta hänsyn till sådant som suicidrisk, skadegörelse eller upplopp och därför måste vi vara med och hjälpa dem att nå målet. Det är sådan kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss genom åren.

Vad är egentligen speciellt med exempelvis en säkerhetsklassad dörr?

– Återigen är det skyddet som är skillnaden. Det man i dagligt tal kallar ”säkerhetsglas” innebär att en person inte ska skada sig om hen skulle falla igenom rutan. Vi använder oss istället av ”skyddsglas” för att personen inte ska kunna ta sig ut – vi skyddar samhället. En dörr i ett vanligt hus har bara en så kallad angreppssida, om exempelvis en inbrottstjuv försöker ta sig in i huset, medan en dörr inne i en anstalt har två angreppssidor. Klienterna kan ju komma att sparka eller slå på dörren från båda hållen. Samtidigt måste dörrarna självklart uppfylla rådande krav vad gäller sådant som brandmotstånd, brandgastäthet och utrymningssäkerhet. Våra fönster klarar både in- och utbrott och vi har bland annat utvecklat helt egna celldörrar och skyddsfönster tillsammans med våra kunder. Vår ambition är alltid att bygga skyddat och säkert utan att det märks, för att inte provocera fram attacker på material i onödan.

Vilka lärdomar har du dragit efter att ha drivit så många projekt inom säkerhetsfastigheter?

– Det är alltid givande att få feedback från kunden, att få upp ögonen för vilka problem och möjligheter de har och hur vi kan underlätta på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan handla om sådant som att ge personalen kortare väg mellan olika arbetsytor – vi kanske ökar produktionskostnaden med en procent men verksamheten tjänar fem procent i tid.

Den här plåtbiten kommer spara tusentals timmar.

– Eller ett annat konkret exempel: att rengöra ett frånluftsdon för ventilation kräver vanligtvis att man ska borra bort korgen kring donet i taket, vilket tar flera timmar. Korgen behöver finnas där för att avvärja angrepp. Därför har jag utvecklat ett nytt ventilationsdon, en enkel plåtbit som gör att Kriminalvården numera kan rengöra från utsidan och vi från insidan, vilket både skapar skydd och förbättrar arbetsmiljön. Vi jagar alltid ”tiden som inte syns”, som med den här plåtbiten. Den kommer spara tusentals timmar!