Aktuella projekt

Här presenterar vi ett urval av våra pågående större investeringsprojekt.

Byggnadsarbetare som går i en trappa

Fastighetsnamn

Kund

Projektbeskrivning

Tillkommande yta, kvm

Marieholm 1:8

Kriminalvården

Nybyggnation av fyra typhus, entrébyggnad samt infrastruktur vid anstalten Rödjan.

9 400

Annestorp 4:74

Kriminalvården

Nybyggnation av huvudbyggnad samt boendeavdelning med 77 platser vid anstalten Sagsjön.

8 500

Fridhem 9

SiS

Ny- och tillbyggnad av boende och skola vid Hässleholm ungdomshem, beräknas vara färdigställd till slutet av 2021.

7 942

Skenäs 1:19

Kriminalvården

Nybyggnation av tre typhus, entrébyggnad samt infrastruktur inom kriminalvårdsantalten Skenäs.

7 505

Hall 4:15

Kriminalvården

Nybyggnation vid anstalten Hall, ska vara färdigställd i slutet av 2022.

7 500

Östanå 6

Kriminalvården

Nybyggnation av två typhus samt infrastruktur vid anstalten Skänninge.

4 560

Grytnäs 2:1

SiS

Tillbyggnad av boende och skola vid Johannisberg ungdomshem. Boendet är överlämnat till kund och skolan beräknas vara färdigställd hösten 2021.

2 827

Svartsjö 1:60

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Svartsjö innefattande 48 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

2 110

Ljungaskog 15:28

SiS

Om- och tillbyggnad av boende- och utbildningslokaler samt nybyggnation
av idrottslokal vid Ljungaskog ungdomshem.

2 037

Hubbo-Sörby 9:48

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Tillberga innefattande 48 boenderum samt program- och sysselsättningslokaler.

1 950

Bergsjön 21:1

SiS

Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar och gemensamma utrymmen vid
Björkbacken ungdomshem.

1 491

Pile 1:7, 1:10

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Tygelsjö omfattande 24 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

1 413

Lindhov 15:3 och 15:19

Kriminalvården

Tillfällig kapacitetsökning vid anstalten Asptuna innefattande 24 boendeplatser samt program- och sysselsättningslokaler.

1 280

Orretorp 2:2

SiS

Om- och tillbyggnad av boendeavdelningar vid Klarälvsgården ungdomshem. Utökad förstudie planeras påbörjas under 2021.

969

Fålåsa 12:1

SiS

Tillbyggnad av skola vid Folåsa ungdomshem.

863

Gräskärr 1:1

SiS

Tillbyggnad av skola vid Ljungbacken ungdomshem.

862

Skogome 2:2

Kriminalvården

Säkerhetshöjande åtgärder vid kriminalvårdsanstalten Skogome.

0

Prästgården 1:11

Kriminalvården

Renovering av kök vid kriminalvårdsanstalten Österåker.

0

Stigby 1:9, 7:3

SiS

Ombyggnad av boendeavdelningar vid Stigby ungdomshem.

0