Startsidan
Nyheter
Specialfastigheter avyttrar Kristinaskolan

Specialfastigheter avyttrar Kristinaskolan

2014-06-19  |  Ina Nehr

Perium Fastigheter har förvärvat fastigheterna Hovsjorden 10 och 11 belägna i Härnösand i Västernorrlands län.

Fastigheterna är idag fullt uthyrda till Specialpedagogiska Skolmyndigheten som driver skolverksamhet i fastigheterna. Förvärvet sker från Specialfastigheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 6000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 24 Mkr. Tillträde skedde 17 juni 2014.

– Dessa fastigheter passar bra in i Periums fastighetsbestånd, då vi fokuserar på fastigheter med god avkastning och stabila hyresgäster, säger Petter Boström på Perium Fastigheter

– Specialfastigheters inriktning är fastigheter med höga säkerhetskrav. Försäljningen är en del i vårt arbete att renodla vårt fastighetsbestånd, säger Torbjörn Blücher Fastighetschef på Specialfastigheter.

Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För ytterligare information
Petter Boström  Perium Fastigheter  070 – 222 02 12
Torbjörn Blücher Specialfastigheter  010 – 788 62 02