Startsidan
Säkerhet
Fyra säkerhetsområden

Viktiga säkerhetsområden

Norrtälje.Anstalten_0154

För att klara vårt uppdrag och nå vår vision – att vara det säkraste och mest attraktiva fastighetsbolaget för ett tryggare samhälle – har vi valt ut fyra olika säkerhetsområden där vi lagt vårt huvudsakliga fokus. Det handlar om personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. I säkerhetsarbetet har vi också definierat ett antal verktyg. Det är allt från riskanalyser och kontinuitetsplanering till krishantering och incidentrapportering.

Personsäkerhet
Området personsäkerhet omfattar säkerhet och trygghet för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder med fokus på dem som jobbar i särskilt utsatta miljöer. Vårt incidentrapporteringssystem ger oss stor kunskap om risker så att vi kan vara proaktiva med förebyggande åtgärder. Vi utbildar också kontinuerligt vår personal kring hantering av hot och våld i arbetsmiljön.

Driftsäkerhet
Många av våra fastigheter har en viktig samhällsfunktion och kräver hög driftsäkerhet dygnet runt. Teknikutvecklingen inom till exempel fastighetsautomation går snabbt och med det följer ökade krav och förväntningar på energieffektivisering och användarvänlighet. Det ställer i sin tur stora krav på robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare, vilket vi tillgodoser med egen personal som är väl insatt i såväl fastigheterna som de tekniska installationerna samt kundens behov.

Fysisk säkerhet
Den fysiska säkerheten är en viktig del i vår strävan att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att skydda vår egen och våra kunders verksamhet. Den utgörs främst av tekniska och mekaniska säkerhetslösningar. För att säkerställa rätt kvalitet och funktion ur ett säkerhetsperspektiv krävs rätt kompetens, både internt och i leverantörsledet.

Informationssäkerhet
Att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar är en prioriterad fråga för oss. Vi måste kunna lita på att all information – såväl den interna som den vi hanterar för våra kunders räkning – alltid är tillgänglig, korrekt och skyddad från obehörig insyn. Vi arbetar systematiskt med att ytterligare höja medvetenheten och kompetensen inom informationssäkerhet i hela organisationen.