Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter uppdaterar MTN-prospekt

Specialfastigheter Sverige AB publicerar idag bolagets upp­daterade grundprospekt för sitt MTN-program om 35 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen.

Det nya grundprospektet daterat 4 juli 2024 ersätter tidigare grundprospekt daterat 11 juli 2023 som var på en volym om 25 000 Mkr. Prospektet finns publicerat här.

För mer information kontakta:

Eva Bång, CFO
Tel 010-788 63 20

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37